Mooi uit Marokko

Modern design uit Noord-Afrika

Wie ronddwaalt in de straatjes van het Marokkaanse Fès of Marrakech, maakt kennis met het eeuwenoude Marokkaanse handwerk. In de documentaire Mooi uit Marokko is te zien hoe twee miljoen Marokkaanse ambachtslieden het oude handwerk nog altijd beoefenen, maar ook hoe moderne designers de traditie inzetten als uitgangspunt voor nieuwe creaties.

Design

De documentaire schetst een afwisselend en boeiend portret van het artistieke design-klimaat in Marokko, het land waar Europa, Afrika en het Midden-Oosten samenkomen en waar oude tradities en nieuwe stromingen zich met elkaar vermengen. Aan het woord komen handwerkslieden, conservatoren van musea, moderne designers, modeontwerpers, maar ook buitenlanders, actief op het gebied van design, die zich in Marokko gevestigd hebben om er te profiteren van de inspirerende omgeving.

Documentaire

De documentaire van 52 minuten is geproduceerd door Fatusch Productions in samenwerking met de AVRO en omroep 2M in Marokko. Scenario Henk Suèr, producent Gülay Orhan, regie Paul Kramer. Uitzending in AVRO Close Up.

Musea

Daarnaast draait de film een jaar op de grote expositie Marokko: kunst & design 2005 in het Wereldmuseum in Rotterdam. Onder de titel Welkom in de medina wordt een 25 minuten versie vier maanden lang vertoond in de filmzaal van de tentoonstelling Marokko in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

 

Made in Morocco

Celui qui erre dans les ruelles de la ville marocaine de Fès ou de Marrakech fait la connaissance de l’artisanat séculaire marocain. Dans le documentaire Made in Morocco nous voyons comment deux millions d’artisans marocains exercent toujours l’ancien métier manuel, mais aussi comment les designers modernes utilisent la tradition comme point de départ pour des nouvelles créations.

Climat artistique

Le documentaire dépeint d’une façon variée un portrait captivant du climat artistique du design au Maroc, le pays où l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient se rencontrent et où les traditions anciennes et les courants contemporains se mélangent.

Designers modernes

Nous écoutons les paroles des artisans, des conservateurs du musée, des designers modernes, mais également des étrangers –actifs en matière de design– qui se sont installés au Maroc pour y profiter de l’ambiance inspiratrice.

Scénario Henk Suèr, producteur Gülay Orhan, réalisation Paul Kramer. Produit par Fatusch Productions en coproduction avec AVRO et 2M Maroc. Durée 52:30.

>
<