Pleasure Piers

Poëtische documentaire over de opkomst en ondergang van Britse pieren.

Victoriaanse tijd

Geen land ter wereld heeft zoveel amusementspieren als Groot-Brittannië. Vóór de Eerste Wereldoorlog waren het er meer dan honderd. Gebouwd in de Victoriaanse tijd om de welgestelden naar zee te laten gaan zonder dat ze zich langs de arbeidersfamilies op het strand hoefden te worstelen.

Vermaak

De pieren werden een centrum van vermaak, met kermissen, theaters, gokhallen en horeca er op. Tegelijk opende de zee de aanval op de pieren met zout water, regen en stormwind. Daardoor zijn er talloze gesneuveld.

Zeezucht

Als afsluiting van het Zeezucht project bezoekt Paul Kramer pieren aan de kusten van Groot Brittannië. Hij kijkt wat er tegenwoordig gebeurt nu het gros van de Britten goedkope vakanties verkiest in Spanje of Turkije.

 

 

Art project

The end of the Zeezucht art project: a film about British pleasure piers. Build in the Victorian era to let factory workers relax along the seaside. But during the years forty piers disappeared.

Paul Kramer is visiting several piers around Great Britain to discover what is going on nowadays.

>
<